ENGINEERING

Stavanger Mekaniske leverer prosjekteringstjenester hovedsakelig for rør og struktur disiplin, mot offshore og landbasert industri.
Sammen med resterende Stavanger Mekaniskes tjenester så gir dette prosjekter med effektive og kostnadsbesparende leveranser. Fra planlegging gjennom fabrikasjon til ferdig installert.
Prosjekteringstjenester leveres typisk iht. NORSOK, ASME B31.3, EN13445, PED, DNV OS E-101, DNV 2.7.1/3.

Leveranser:

 • Offshore survey
 • 3D modellering, i Autodesk  Inventor & Autocad
 • Tegning produksjon
 • Pipe stress analyse
 • Strukturberegninger
 • Trykktankberegninger
 • Installasjons planlegging

          

Elektronisk oppmåling & 3D laser scanning

Stavanger Mekaniske leverer oppmålings- og scannings tjenester. Vi har totalstasjon for målinger som krever meget høy nøyaktighet og 3D laser scanner for reality capture / punktsky i farger.

Leveranser:

 • Offshore- og site survey med elektronisk oppmåling og 3D laser scanning som grunnlag for engineering.
 • Elektronisk oppmåling for dimensjonskontroll av prefabrikkerte rørspooler, typisk iht NORSOK L-004 og Equinor TR2323.
 • Elektronisk oppmåling og 3d laser scanning for dimensjonskontroll av prefabrikkerte strukturer.

FABRIKASJON

Vi har bred fagkompetanse på produksjon og vedlikehold av rørsystemer og stålkonstruksjoner. Vi arbeider med alle kommersielt tilgjengelige materialkvaliteter.

Vårt verksted er lokalisert i Dusavik, og omfatter flere sveisehaller og et større uteområde.

Fasiliteter

Verksted Karbon Hall

 • Innendørs haller Ca1350m²
 • 1 Traverse kraner 50t.
 • 3 Hjelpe kraner 500kg
 • Fleksible område for Strukturfabrikasjon og rørsammenstilling, sveiseposter med dreieskive og sveisemaskiner. Fast røropplegg for sveisegasser og pusteluftanlegg som sikrer godt arbeidsmiljø for den enkelte sveiser.
 • Kapasitet Struktur 37,5 timers uke 300 timer
 • Brennebord med plasma og gassbrenner (fra desember 2019)
 • 2,5Mx8M opptil 250mm

Verksted Rustfritt

 • Innendørs hall 750m²
 • 1 Traverse kraner 50t
 • 3 Hjelpe kraner 500kg
 • Kapasitet på Rør 37,5 timers uke 450 timer
 • Fleksible område for fabrikasjon og rør sammenstilling, sveiseposter med dreieskive og sveisemaskiner. Fast røropplegg for sveisegasser og pusteluft anlegg som sikrer godt arbeidsmiljø for den enkelte sveiser.
 • Mulighet for å tilegne eget område for Titan
 • Utendørs Lager Ca. 2750m²
 • Material mottak og lager innendørs ca. 500m²

Produksjon: Verksted for pipesupportere, rustfri struktur og brennerbord

Kapasiteter:

 • Innendørs hall for fabrikasjon 250m²
 • 1 Traverse kraner 5t.
 • 1 Hjelpe kraner 500kg
 • Kapasitet: 110 timer ved normaltid 37,5 timers uke.
 • Fleksible område for sammenstilling, sveiseposter, sag, 250tonn presse, lokkemaskin og gjengemaskin. Fast røropplegg for sveisegasser og pusteluftanlegg som sikrer godt arbeidsmiljø for den enkelte sveiser.
 • Brennebord med plasma og gassbrenner (2,5Mx8M opptil 250mm)
 • Vannskjærer med akset hode
 • Plate Knekke opptil 12mm plater
 • Valse opptil 10mm plater

          

Våre innkjøps betingelser nib-2016                                                                                          

Temperatur sveisetråd lager

PERSONELL OFFSHORE OG ONSHORE

Vi leverer mekanisk fagpersonell med høy kompetanse og flerfaglig erfaring:

• Arbeidsledere
• Rørleggere
• Platearbeidere
• Sveisere
• Mekanikere