FABRIKASJON

Vi har bred fagkompetanse på produksjon og vedlikehold av rørsystemer og stålkonstruksjoner. Vi arbeider med alle kommersielt tilgjengelige materialkvaliteter.

Vårt verksted er lokalisert på Jåttå i Stavanger, og omfatter flere sveisehaller og et større uteområde.

PERSONELL OFFSHORE OG ONSHORE

Vi leverer mekanisk fagpersonell med høy kompetanse og flerfaglig erfaring:

• Arbeidsledere
• Rørleggere
• Platearbeidere
• Sveisere
• Mekanikere

ENGINEERING

Stavanger Mekaniske leverer prosjekteringstjenester hovedsakelig for rør og struktur disiplin, mot fabrikasjon, offshore og landbasert industri.
Sammen med resterende Stavanger Mekaniskes tjenester så gir dette prosjekter effektive og kostnadsbesparende leveranser. Fra planlegging gjennom fabrikasjon til ferdig installert.
Prosjekteringstjenester leveres typisk iht. DNV 2.7.1/3, Norsok R-001/2, NORSOK N-001/3/4 Norsok L-001, NS 3472 og EN13445.

Leveranser:

  • Struktur-, løfte-, trykk tank-beregninger
  • 3D modellering
  • Tegningsproduksjon
  • Elektronisk oppmåling
  • Laseroppmåling
  • Offshore survey
  • Installasjonsplanlegging