Ta kontakt

Spesialist innen rør og struktur

Stavanger Mekaniske er et spesialisert selskap med lang erfaring innen fabrikasjon av rør og strukturer, i alle materialkvaliteter, til kunder innen offshore og onshore virksomhet. Innen dette fagfeltet utfører vi alt arbeid fra oppmåling og prosjektering, til fabrikasjon og installasjon.

Fabrikasjon

Vi har bred fagkompetanse på produksjon og vedlikehold av rørsystemer og stålkonstruksjoner.

Rør & struktur

Vi har bred fagkompetanse på produksjon og vedlikehold av rørsystemer og stålkonstruksjoner. Vi arbeider med alle kommersielt tilgjengelige materialkvaliteter.

Vårt verksted er lokalisert på Jåttå i Stavanger, og omfatter flere sveisehaller og et større uteområde.

Kontakt oss

Personell

Vi leverer mekanisk fagpersonell med høy kompetanse og flerfaglig erfaring.

Offshore & Onshore

Vi leverer mekanisk fagpersonell med høy kompetanse og flerfaglig erfaring, eksempelvis:

• Arbeidsledere
• Rørleggere
• Platearbeidere
• Sveisere
• Mekanikere

Kontakt oss

Engineering

Vi leverer prosjekteringstjenester for rør og strukturkonstruksjoner

Fabrikasjonsprosjektering

Vi leverer prosjekteringstjenester for rør og strukturkonstruksjoner

  • Struktur-, løfte-, trykk tank-beregninger
  • 3D modellering
  • Tegningsproduksjon
  • Laseroppmåling
  • Installasjonsplanlegging
Kontakt oss

Kunder